Tie ksichty nie sú nezraniteľné…

Dnes vám prinášame antifašistickú pecku z Bratislavy deväťdesiatych rokov. Skladba Skin v podaní hard-core bandy Testimony s nekompromisným odkazom: “Tie ksichty nie sú nezraniteľné…” má čo povedať aj dnes!

Text skladby Skin:

Sitting on the bus stop
At night, alone, nobody anywhere
Suddenly shadows of three skin-heads
Going to you

Scared, hoping that they will go by
You guess what will happen
One is asking you

Why do you have long hair
Why do you look like that
Why do you have such opinions

You don’t suffice to answer
Tornado of kicks and punches streams to your face
You see only flashes of their smiling faces

Why do you look like that
Why, why, why

Blood is flowing from your mouth
They got scared, ran away
Psychopathic hate awakes inside

These faces they don’t know, that you can remember
These faces they think that they’ve changed you
These faces they know nothing about sweet revenge
These faces they don’t know, that they met just YOU
These faces they are not invulnerable…

Slovenský preklad:

Sedíš na zastávke
V noci, sám, nikde nikto
Zrazu tiene troch holých hláv
Blížia sa k tebe

Vystrašený dúfaš, že ťa to obíde
Hádaš čo sa stane
Jeden sa ťa pýta:

Prečo máš dlhé vlasy
Prečo takto vyzeráš
Prečo máš také názory

Nestihneš odpovedať
Smršť kopancov a úderov dopadá na tvoju tvár
Vidíš len záblesky ich smejúcich sa ksichotv

Prečo takto vyzeráš
Prečo, prečo, prečo

Z úst sa ti valí krv
Zľakli sa, utiekli
Prebúdza sa v tebe psychopatická nenávisť

Tie ksichty nevedia, že si ich pamätáš
Tie ksichty si myslia, že ťa zmenili
Tie ksichty nevedia nič o sladkej pomste
Tie ksichty nevedia, že stretli práve TEBA!
Tie ksichty nie sú nezraniteľné…

Celý album stiahneš tu.


poli na vybrali.sme.sk