Gilles Dauvé: Fašizmus a antifašizmus

Skupina Alerta nedávno vydala publikáciu zaoberajúcu sa kritickým pohľadom na to, čo je fašizmus a antifašizmus z pera Gilles Dauvého. Autor v skratke razí názor, že antifašizmus je iba zápasom o demokraciu, za jednu z foriem kapitalistickej nadvlády, ktorá je menej “tvrdá” ako fašizmus. Zničiť hrozbu fašizmu preto znamená nebojovať proti nemu, ale proti podmienkam, ktoré ho vytvárajú a ktoré sú zakorenené v kapitalistickom výrobnom spôsobe. To je možné jedine bojom za jeho prekonanie. Dauvé svoj koncept podporuje argumentáciou na základe krokov hnutí pracujúcich v minulosti, napríklad Španielskej občianskej vojny. Každému, kto sa zaoberá aktivizmom v tejto oblasti môže práca ponúknuť nové a podnetné pohľady, alebo úplne zmeniť názor na jeho doterajšiu činnosť.

Fašizmus a antifašizmus vydala už dávnejšie česká Knižnica Starého Krtka, kde je možné si text prečítať online.

Read Marx!

Rozhovor s členom skupiny Kolektívne proti kapitálu (KPK), ktorý organizuje skupinové čítanie Marxovho najvýznamnejšieho diela. Čo nám Kapitál môže povedať dnes a na mnoho iného sa pýtal Bertolt Brecht. Zobraziť celé

Nie je všetko zlato, čo sa Chomsky

Počas ekonomickej krízy sa dostávajú do popredia ľavicoví intelektuáli ako Noam Chomsky, David Graeber alebo Howard Zinn. Je osviežujúce a inšpirujúce počuť kritiku kapitalizmu z čoraz viacerých úst, najmä od verejne známych osôb a kúpiť si ich knižky v bežnom mainstreamovom kníhkupectve (čo mimochodom nie je spôsobené tým, že kníhkupci túžia po libertínskom komunizme, ale tým, že dnes sa tieto knihy jednoducho predávajú lepšie ako kedykoľvek predtým). Zdá sa potom, že antikapitalizmus a túžba po spravodlivejšej spoločnosti sa pomaly dostáva do verejnej debaty. No kým sa začneme tešiť, je dôležité mať sa pozore pred tým, aby naše predstavy o tom, ako kapitalizmus prekonať, neboli viac ovplyvnené celebritnými akademikmi viac ako poctivou kritikou kapitalizmu a rokmi teoretickej práce celej radikálnej ľavice so všetkými jej úspechmi a slepými uličkami. Zobraziť celé