Kriticky o povahe odborov

Možno práve nedávne udalosti okolo prístupu šéfa školských odborov k avizovanému štrajku spôsobili, že si niektorí z vás položili otázky: “Dobre, spravil chybu. Znamená to, že odbory sú zlé? Kde je chyba? Dá sa vôbec dosiahnuť niečo v práci mimo odbory? Ako?”

Kto teraz čaká článok s desiatimi bodmi, kde sa dozvie “pravdu”, toho sklameme. Môžeme však ponúknuť niekoľko článkov zaoberajúcich sa kritikou odborov, ktoré môžu poslúžiť ako texty na premýšľanie a diskusiu.

Asociácia Alerta vydala nedávno zborník textov s názvom Odbory pod palbou kritiky, ktorá sa slovami vydavateľa snaží odpovedať na nasledujúce otázky:

Co jsou odbory a jakou úlohu mají? Mohou být účinnou zbraní v boji proti šéfům, kapitalismu a státu? Mohou být nástrojem pro revoluční změnu a přechod k beztřídní společnosti?

Zborník obsahuje nasledovné texty: Syndikalismus a anarchismus od Errica Malatestu, Dávají nám odbory sílu? Syndikalismus: Kritická analýza od skupiny Anarchist Communist Federation, Staré dobré odborářství a Mimo odbory a proti nim od skupiny Wildcat z Veľkej Británie a na záver Odbory? od Wildcat Nemecko.

Skupina Kolektivně proti kapitálu/Kolektívne proti kapitálu (KPK) v minulosti vydala brožúru s prekladom textu Odbory a politický boj od Mouvement Communiste.

Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na “odborovú otázku” sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov až po leninistov. Proti trockistickým ilúziám o obrode “starých”, integrovaných odborov, i proti anarchosyndikalistickej viere v možnosť “nových”, alternatívnych či radikálnych odborov, stavia perspektívu nezávislých proletárskych štruktúr, ktoré politický boj spájajú s materiálnym základom bezprostredných ekonomických požiadaviek a prekonávajú tak tradičnú separáciu medzi nimi.

Na blogu KPK je možné prečítať si rozhovor s názvom O nemožnosti radikálního odborářství, v ktorom:

Vypráví dělnický militant z Francie o svých zkušenostech se sebeorganizací na pracovištích, se zakládání odborů s přívlastkem „radikální“ a zda vůbec takové odbory můžou sloužit prosazování zájmů pracujících. Klíčová otázka přítomná v rozhovoru je aktuální i v našich podmínkách: Co můžou militanti na pracovištích dělat a jak se můžou organizovat?