Gilles Dauvé: Fašizmus a antifašizmus

Skupina Alerta nedávno vydala publikáciu zaoberajúcu sa kritickým pohľadom na to, čo je fašizmus a antifašizmus z pera Gilles Dauvého. Autor v skratke razí názor, že antifašizmus je iba zápasom o demokraciu, za jednu z foriem kapitalistickej nadvlády, ktorá je menej “tvrdá” ako fašizmus. Zničiť hrozbu fašizmu preto znamená nebojovať proti nemu, ale proti podmienkam, ktoré ho vytvárajú a ktoré sú zakorenené v kapitalistickom výrobnom spôsobe. To je možné jedine bojom za jeho prekonanie. Dauvé svoj koncept podporuje argumentáciou na základe krokov hnutí pracujúcich v minulosti, napríklad Španielskej občianskej vojny. Každému, kto sa zaoberá aktivizmom v tejto oblasti môže práca ponúknuť nové a podnetné pohľady, alebo úplne zmeniť názor na jeho doterajšiu činnosť.

Fašizmus a antifašizmus vydala už dávnejšie česká Knižnica Starého Krtka, kde je možné si text prečítať online.

Na hranici: Autoorganizácia v Grécku

Fotka: "Ekonomika je ranená. Dúfam, že zomrie.", nápis v Aténach, 2012.

Fotka: "Ekonomika je ranená. Dúfam, že zomrie.", nápis v Aténach, 2012.

Sebaorganizácia, ktorá v zmietanom Grécku ožíva, vychádza z ustáleného repertoáru existujúcich aktivít. Anna O’Lory, ktorá patrí ku skupine a časopisu Blaumachen, popisuje základné rysy týchto iniciatív a odhaľuje ich limity.

Preklad článku do českého jazyka zabezpečila Knihovnička Starého Krtka, ktorá sa zaoberá teóriu a praxou /libertínskeho/ komunistického hnutia. Ide o teoretický text, používajúci Marxovu terminológiu, preto môže niektorým čitateľom spôsobovať určité problémy – je však zameraný do vnútra hnutia, kde sa očakáva určitá pripravenosť v tomto smere. Kto však prekoná tieto potenciálne ťažkosti, dostane sa k podnetnej komunistickej kritike časových bánk, lokálnych mien, výmenného obchodu, družstiev a autonómie, ktorá rezonuje aj u nás.

Na samé mezi: Sebeorganizace v Řecku

Online knižnice teoretických textov

ProletarchivČeské a slovenské preklady komunistických a anarchistických klasikov, ale aj súčasných skupín môžete nájsť online na stránkach Proletarchiv a Knihovnička Starého Krtka.

Proletarchiv obsahuje množstvo rôznych textov, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v formátoch .odt a .pdf. Nájsť sa tu teda dajú okrem článkov aj kompletné knihy ako napr. Marxov Kapitál, či v tomto období aktuálny Avrichov Kronštadt 1921 a mnoho iného.Kknihovna

Knihovnička Starého Krtka ponúka okrem iných online texty holandsko-nemeckej a talianskej komunistickej ľavice a diela tzv. “komunizačného prúdu”.

Viac sa dozvieš priamo na stránkach projektov, tak do toho!