Ženská práca, detstvo a kapitál

V článku na pokračovanie (1, 2, 3, 4, 5), ktorého preklad vyšiel na serveri ezurnal.cz autorka popisuje skúsenosti s prácou v škôlke na severovýchode USA. Reflektuje ako sa privatizáciou starostlivosti o deti vyvíjajú genderové vzťahy, ako kapitalizmus využíva dobu detstva, aby deti indoktrinoval. Zaoberá sa aj prístupom samotných vychovávateliek k deťom, kde často vládne paternalizmus a falošnosť. V ďalšej časti rozoberá podmienky nútiace rodičov “odkladať” si svoje ratolesti do predškolských zariadení, ale aj pohľad na vývoj rodiny, práce a starostlivosti o dieťa všeobecne. Na záver si autorka kladie otázky týkajúce sa významu etapy detstva pre chod spoločnosti a najdôležitejších úloh výchovy.