Mole: nové čítanie od ..umsGanze!

…umsGanze! je aliancia radikálne ľavicových a (libertínsky) komunistických skupín z Nemecka a Rakúska, ktorá vznikla v roku 2006 za účelom nadregionálnej spolupráce. Ich politiku v stručnosti najlepšie vyjadruje heslo z webu aliancie: “Nechceme sociálny, multikultúrny, silnejšie regulovaný, udržateľný kapitalizmus, ale radšej žiaden!”

V dnešných dňoch uzrelo svetlo sveta prvé číslo nemecky písaného magazínu …umsGanze!, menom Mole – čiže krtko. Názov odkazuje na Marxovu analógiu revolúcie v jeho práci Osemnásty Brumaire: Zobraziť celé

Nový historický časopis Vojnová kronika

Múzeum SNP v Banskej Bystrici začalo koncom minulého roka vydávať odborný ilustrovaný časopis venovaný obdobiu 1938-1945. Spoluprácu na tomto periodiku potvrdili poprední slovenskí i svetoví historici, časopis je bez otravných reklám a na vysokej grafickej úrovni, obsahuje množstvo dobových fotografií z archívu múzea a je tlačený na kriedovom papieri s lepenou väzbou. Celkovo pôsobí veľmi profesionálne. V počiatkoch majú vychádzať len dve čísla ročne, od roku 2014 sa však z Vojnovej kroniky má stať štvrťročník. Zobraziť celé

Ulice z cukru

Dnes si predstavíme časopis „Routes sucrées“ slovami jeho vydavateľov:

„Routes sucrées“ je medzi-/antinárodný ľavicový časopis vydávaný a rzoširovaný zadarmo v tlačenej podobe v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj prostredníctvom webu. Zameriava sa na rozširovanie nedogmatických myšlienok oslobodenia spoločnosti. Spoločnosti bez kapitalizmu, sexizmu, homofóbie, štátu, rasizmu a iných foriem nadvlády. Spoločnosti, ktorú pre lepšie pomenovanie nazývame komunistickou. Zobraziť celé