Slovensko a Hitlerova politika, druhá časť

Ako som avizoval v predchádzajúcom článku, v tomto sa zameriam na vývoj Slowakei-Politik po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939, konkrétne na rôzne dohody a zmluvy, ktoré formovali satelitný vzťah Slovenska ku Nemeckej ríši.

Krátko po vzniku Slovenského štátu Tiso zaslal Hitlerovi telegram, ktorý jasne vymedzil hranice slovenskej samostatnosti. Píše sa v ňom: „V neochvejnej dôvere k Vám, Führer a ríšsky kancelár, sa Slovenský štát oddáva do Vašej ochrany. Slovenský štát Vás žiada o prevzatie tejto ochrany.“ Zaujímavým na tomto akte je však to, že bol vopred dohodnutý. Nemci stanovili slovenskej vláde časové ultimátum, do ktorého mala slovenská vláda požiadať Nemecko o ochranu. Tá to však neurobila, čo vyvolalo zúrivú reakciu Hitlera a posun jednotiek Ríše až po Váh. Až po tomto nátlaku Tiso formálne odoslal hore uvedený, vopred pripravený (Kepplerom a Gausom) telegram. Aj tieto udalosti jasne naznačovali to, aké vzťahy budú medzi Nemeckom a Slovenskom panovať.

Zásadným dokumentom sa stala Ochranná zmluva (Schutzvertrag) z 18. marca 1939 (kontrasignovaná 23. marca). Slovenským politikom sa po náročných rokovaniach nepodarilo nahradiť pojem „ochrana“ pojmom „garancia,“ ktorý bol prijateľnejší.

Zmluva mala 5 článkov a je v nej jasne vymedzený a určený podriadený vzťah Slovenska k Nemeckej ríši. Vytvorené bola aj ochranná zóna na západnom Slovensku, kde mohli operovať nemecké vojenské jednotky a ktorá neskôr slúžila ako nástupný priestor nemeckých jednotiek voči Poľsku. Zmluva obsahovala aj tajný dodatok o hospodárskej a finančnej spolupráci.

Čo je zaujímavé a čo dokazuje to, že Slovensko bolo hračkou v rukách Hitlera je udalosť historikmi nazvaná ako Malá vojna, kedy 23. marca 1939 na východné Slovensko zaútočilo Maďarsko s Hitlerovým vopred daným súhlasom. Útok bol o pár dni zastavený (aj pod nemeckým tlakom), čo však len dokazuje dvojitú tvár Hitlera, ktorý vždy sledoval vlastné ciele a záujmy.

Slovenský štát a Nemecká ríša vzájomne podpísali ďalej viacero zmlúv, ktoré už však nedosahovali taký význam a tak výrazne nedeterminovali politiku formálne samostatného Slovenského štátu. Treba poukázať aj na to, že v niektorých oblastiach slovenskí politici viedli celkom autonómnu politiku, taktiež aj ostatné satelitné štáty Nemecka – nemecká kontrola a vplyv nebola stopercentná a niekedy zvolili radšej stabilitu u spojeneckých satelitov, akoby mali zasahovať a riskovať dezintegráciu. Avšak, ako som jasne preukázal, vznik Slovenského štátu a jeho ďalšie smerovanie bolo do veľkej miery v réžii Hitlera a nie slovenských politikov.

inflaminatus (inflaminatus zavináč riseup.net)

Použité zdroje k obom častiam:

DEÁK, Ladislav. Od Trianonu po „Malú vojnu.“ Bratislava : Eko-konzult, 2010, s. 144.
SCHVARC, Michal. Pod ochranou Tretej ríše – Nemecko a Slovenská republika v rokoch 1939-1945. In História, 2009, roč. 9, č. 5-6, s. 21-27.
KAMENEC, Ivan. Slovenský stát. Praha : Anomal, 1992, s. 143.
HOENSCH.K., Jörg. Slovensko a Hitlerova východná politika. Bratislava : Veda, 2001, s. 231.
SCHVARC, Michal – HOLÁK, Martin – SCHRIFFL, David. „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu – Dokumenty I. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 633.


poli na vybrali.sme.sk