Ivan Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka

Vydavateľstvo Premedia prinieslo na pulty kníhkupectiev druhé vydanie knihy od Ivana Kamenca: Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947). Ide o rozšírené vydanie publikácie, ktorá vyšla prvýkrát v roku 1998 vo vydavateľstve Archa a vzbudila veľký záujem u odbornej i laickej verejnosti.

Autor v knihe približuje Tisovu kariéru ako kňaza i politika, no najviac pozornosti venuje obdobiu vojnového slovenského štátu, na ktorého čele Tiso stál. V knihe nájdeme časti venujúce sa často diskutovaným témam akými sú 14. marec 1939, budovanie totalitného štátu, zápas s nacistickými radikálmi vo vnútri strany, Tisov postoj k Povstaniu a samozrejme jeho zodpovednosť za genocídu židovského obyvateľstva na Slovensku. Veľmi zaujímavé sú pasáže venujúce sa tvrdej kritike Tisa zo strany Vatikánu.

Kniha nie je vyčerpávajúcou biografiou a samotný autor už v prvom vydaní uvádza, že jeho štúdia: „Má ambíciu viac klásť otázky a otvárať problémy, než na ne dávať hotové odpovede.“ Taktiež je potrebné uviesť, že od prvého vydania knihy vedecký výskum v mnohom pokročil. K dispozícii sú viaceré edície dokumentov i mnohé primárne pramene priamo súvisiace s danou témou . Napriek tomu je titul vhodným úvodom k problematike a môžno ho odporučiť.

Ivan Kamenec v texte viackrát polemizuje s neoľudáckym výkladom histórie a sa snaží sa predovšetkým poctivo držať faktov a historických prameňov. Kto by však očákaval démonizačný ideologický spis, bude zrejme sklamaný. Pri postave Jozefa Tisa to ani nie je potrebné. Pretože na to, aby každý humanisticky zmýšľajúci človek odsúdil túto osobnosť, bohate postačujú samotné fakty.

Ukážka z knihy na stránke vydavateľstva.


poli na vybrali.sme.sk