Farská republika?

V jednom z nedávnych vydaní časopisu Nový prostor (českej obdoby Nota bene), bolo hlavnou témou čísla Slovensko. Vyšiel v ňom aj tento zaujímavý článok, ktorý zhŕňa meniaci sa pohľad verejnosti na historickú úlohu Slovenského štátu.

Ten bol určovaný najskôr jednostranne pred a povojnovou totalitou a následne od roku 1989 najmä historikmi dvoch prúdov, ktoré oň začali zvádzať tzv. boj o pamäť národa.

V ňom presadzuje menšia skupina pôvodne zväčša exilových historikov svoj výklad, ktorý vychádza z ich nacionalistického a kresťansko-konzervatívneho presvedčenia. Proti nim stojí početne väčšia skupina domácich historikov, hlásiaca sa k demokratickým a protifašistickým tradíciam.

Tento boj sa však stále vyvíja a odráža sa na spoločenských udalostiach aj v súčasnosti.


poli na vybrali.sme.sk